Silverhyttans Kraftstation  

 

 Idyllen i Silverhyttan norr om Karlskoga är påtaglig och
 traditionen av småskalig produktion med rötterna i 1600-talet 
 fortfarande i högsta grad levande. Då var det silver som 
 producerades,nu är det energi i form av elektrisk ström från det
 lilla vattenkraftverket intill Trösälven.
 Läs hela artikeln,
del 1 här, del 2 här