InterSolar-2009

 

Solen är den ultimata energikällan och solenergi är en verklig framtidsbransch. Det stod klart när vi besökte den stora mässan InterSolar2009 i München i slutet av maj. Mässan har arrangerats tidigare men har nu vuxit och blivit världens största mässa inom solcells- och solvärmeteknik. Det fanns över 1400 utställare på plats i de stora mässhallarna som omfattade 100.000 kvadratmeter. Samtidigt arrangerades också en konferens där många forskare inom solenergiområdet medverkade. Cirka 60.000 besökare kom till mässan under de tre dagar som den pågick.

Riksdagshuset i Berlin Levande maskotar från BP Hauptbahnhof i Berlin

Bilder; från vänster;
Riksdagshuset i Berlin har taket täckt med solceller från Scheuten.
Levande maskotar från BP fångar besökarnas intresse.
Hauptbahnhof i Berlin har ett halvgenomskinligt glastak med solceller

Det som slår en besökare när man vandrar runt på mässan är det stora antalet företag som är verksamma inom området. Det är främst tyska, franska och italienska utställare men väldigt många asiatiska tillverkare fanns på plats, främst från Kina, Korea, Taiwan och Indien.

Det som dominerar klart är det stora utbudet av solceller. Ännu presenteras mest solceller av kisel men även solceller med tunnfilmsteknik finns kommersiellt tillgängliga. Dels finns det plana paneler med tunnfilmsteknik. Men vi såg segel till båtar och kapell till lastbilar täckta med solceller, tillämpningar där man utnyttjade tunnfilmscellernas egenskaper att kunna böjas.

Utställarna försöker fånga besökarnas intresse på olika sätt. Sanyo hade en mycket skicklig presentatör som berättade om deras nya solcell HIT Double som kan ta emot solljus på både fram- och baksidan.

BP Solar, som är ett dotterbolag till gamla oljebolaget BP, hade tre levande maskotar som skred runt på mässan som dockor helt i BP:s färger grönt, gult och vitt. BP Solar hade en av de större montrarna med fokus på grön energi under mottot ”Energy for life”.

Andra företag väcker uppmärksamhet genom prestigefyllda projekt. Konstnären Christo klädde som bekant in riksdagshuset i Berlin med tyg. Nu har företaget Scheuten klätt in stora delar av det restaurerade riksdagshuset med solceller över hela taket. Även Hauptbahnhof i Berlin har fått ett halvgenomskinligt tak med Optisol celler från samma företag.

En ny typ av solceller visades av företaget Alfasolar. Det är en panel med vanliga polykristallina celler men där det täckande glaset är s k pyramidglas som gör att även snett infallande eller diffust ljus koncentreras så att det totala utbytet blir högre. Det är en stor fördel i vårt svenska klimat där vi har en hel del ljusa men molniga dagar. Den här typen av paneler tillverkas även av det svenska företaget Arctic Solar i Gällivare.

En svensk tillverkare som fanns på plats var PV Enterprise Sweden AB. De presenterade solcellspaneler av både monokristallin och polykristallin typ. De betonade särskilt att produkterna var utvecklade i Sverige.

För den som funderar på att starta lokal tillverkning av solvärmepaneler fanns både komponenter och maskiner att köpa. Ett företag erbjöd belagda absorbatorplåtar på rulle. Ett annat erbjöd rör av koppar eller aluminium och andra speciella svetsmaskiner där man svetsade rör mot absorbatorplåten.

För den som vill tillverka egna solcellspaneler fanns på liknande sätt material och maskiner att köpa. Bland annat visade företaget Q-cells olika solcellplattor, wafers, som man kan sätta samma till en egen panel.

För konsulter erbjöds olika former datorstöd och utbildningspaket för att ta till sig och tillämpa den nya tekniken.

För att ta hand om el från solen behövs kringutrustning. Många företag visade upp olika former av utrustning, växelriktare som här kallas inverters och reglerutrustning, för att göra om likström till växelström och ansluta anläggningen till nätet. I Tyskland finns en lag som säger att nätägaren är skyldig att ta emot el från de olika små producenterna.

Orsaken till att Tyskland har kommit så långt i utbyggnad av sol-el och är ledande i Europa är att fastighetsägaren får mycket generösa bidrag till investeringen. Därför ser man numera solpanerler på vart och vartannat hus som har fria takytor vända åt söder.

Solvärme är fortfarande ett hett område men upptog inte lika stora ytor på mässan. Det nya är solfångare av typ vakuumrör som fångar upp solen på ett effektivare sätt än den vanliga plana typen av solfångare. Vakuumröret är byggt som en gammal glastermosflaska med dubbla väggar med vakuum mellan. Insidan på röret är belagt med ett skikt som fångar upp solljuset. Värmen förs över till ett U-format rör med vätska eller till en s k heatpipe som för över värmen till ett sammanbindande rör.

Under rören ligger en speglande plåt som riktar ljuset mot röret så att det är effektivt för infallande ljus från olika riktningar.

Olika typer av värmelagring visades också. Bland annat finns värmeackumulatorer som innehåller paraffin. När ackumulatorn laddas smälter paraffinet och när det sedan stelnar får man tillbaka värmen. Kapaciteten per kubikmeter för paraffin är betydligt högre än för vatten och därför tar den mindre utrymme.

Många tillverkare visade olika utrustning för att montera solceller och solfångare på taken. För solceller som monteras fritt finns även solföljare, ett stativ som vrider solcellerna så att de hela tiden är riktade rakt mot solen. Mån får då ut mer el en solig dag än för de paneler som är fasta.

In en mindre avdelning utomhus visades dessa i drift. Där kunde man även se spegelparaboler där man kunde laga mat i en gryta som placerad i spegelns brännpunkt. Sådana solspisar har vi tidigare sätt hos företag som jobbar teknik för utvecklingsländer. Ute hade man också byggt upp en typ av carport eller regn- och solskydd för boskap som i själva verket var stativ för solcellspaneler som därmed fick en dubbel funktion.

I en egen avdelningen visades framtidens solhus, Solarhaus 50+, där man visade all denna nya teknik inbyygt i olika bostadshus. Här fanns utrustning för både värme och lyla och elproduktion. Som komplement den mörka årstiden fanns pelletsbrännare kopplad till den centrala ackumulatortanken.

Det är tydligt att solenergi är en växande bransch och att det vi såg på mässan speglar det. Vi har visserligen inte lika mycket sol som i södra Europa men även här kommer vi att dra nytta av teknikutvecklingen som sker. Särskilt när vi bygger nytt kommer solenergi att vara ett naturligt val för att nå det energismarta huset.

Redan nästa år kommer mässan att arrangeras igen på samma plats. Det blir då intressant om priserna på solceller har minskat ytterligare och om Sverige har fått liknande regler för stöd som i Tyskland.

Tord Dahlen, Södermanlands Energiförening och Emil Knecht Svenska Solgruppen. Rapporterade från InterSolars 2009

 

Tord dahl´en      Emil Knecht

Tord Dahlen, Södermanlands Energiförening och Emil Knecht Svenska Solgruppen,rapporterade från InterSolars 2009

 Läs mer om InterSolar2009 på  www.intersolar.de/news