Energisnåla nyheterKvarnsveden kan spara minst 0,4 TWh el
På energitinget i Stockholm nu i mars presenterade Rikard Nilsson från Holmen AB ett projekt i Braviken "Energisnål tillverkning av mekanisk massa". Braviken tillverkar precis som Kvarnsveden tidnings- och journalpapper i Borlänge. Braviken har redan uppnått en besparing på ca 400 kWh/ton mekanisk massa genom att satsa på dubbeldisk-raffinering med högre varvtal än tidigare. Man räknar också med att spara in ytterligare 150 kWh/ton genom optimal styrning av tryck och temperatur i raffinören. Med nya s k malsegment i den s k LC-raffinören (LC = Low consistency) tror man sig kunna spara ytterligare 100 kWh/ton. Som sista delen av projeket ska man sedan förbehandla flisen innan den kommer in i raffinören med speciella kemikalier och enzym och räknar då med att spara in ytterligare 150 kWh/ton.
Sammantaget blir då besparingen ca 750 kWh/ton mekanisk massa, dvs en tredjedel av förbrukningen innan satsningen på den nya tekniken, som invigdes i höstas.
Om Kvarnsveden skulle satsa på samma energisnåla teknik skulle man spara in minst 400 miljoner kWh årligen.

Ny energisnåla bildskärmar
Hewlett-Packard, HP, kommer år 2012 att lansera nya bildskärmar av plast där bilderna inte behöver försörjas med ström när inget händer. Det är samma teknik som redan nu används i läsplattan Kindle, med s k E-ink. Det är först när man byter bild som det behövs ström. De nya skärmarna, av ett flexibelt plastmaterial, kommer troligen att kosta bara en tiondel jämfört med dagens bildskärmar och vara betydligt energisnålare.

Energisnåla cirkulationspumpar
Energimyndigheten har testat cirkulationspumpar för villavärmesystem. Den villaägare som har en äldre pump kan spara 600 kWh/år vid inköp av en ny energieffektiv pump. EU kommer därför att ställa energikrav på framtidens cirkulationspumpar och bedömer att de nya kraven kan spara in ca 23 TWh inom EU, vilket är lika mycket el som Irland idag förbrukar. Den nya förordningen ska gälla från 1 januari 2013 enligt planerna.

Göran Bryntse