SERO:s Elcertifikatpool

  Det är många medlemmar i SERO som installerat små solcellanläggningar på sina tak. För den överskottsproduktion som man matar ut på nätet kan man begära hos Energimyndigheten att bli tilldelad elcertifikat och ursprungsgarantier, UG, med ett certifikat och en UG för 1000 kWh. Certifikaten och UG sätts in på ett personligt konto hos Energimyndigheten. Därifrån kan de säljas vidare. Eftersom det handlar om ett fåtal certifikat per år har det visat sig mycket svårt att hitta en köpare till så små volymer, ligger de ofta osålda på kontot. Som service till våra medlemmar har SERO beslutat försöka starta en elcertifikatpool där vi samlar in certifikat och UG från många små producenter för att sedan sälja dem i ett större och mer attraktivt paket.

Mer information om SERO:s elcertifikatpool hittar du HÄR
Anmälningsblankett till SERO:s elcertifikatpool hittar HÄR