Pressmeddelande 

20150629
SERO granskar lagringen av utbränt kärnbränsle
Läs pressmeddelandet här

20150626
SERO protesterar mot elnätsbolagens utnyttjande av sin monopolställning
Läs pressmeddelandet här

20150506
SEROs miljöpris 2015 går till Mikael Wik, Adelöv Gård i Tranås kommun
Läs pressmeddelandet här


SERO leder sydafrikansk projekt
Läs pressmeddelandet här

2013-11-27
SERO vill rädda 1 500 kraftverk från onödig nedläggning
Om samråd med Energimyndigheten avs. Elcertifikaten. År 2015 skall hela systemet ses över.
Läs pressmeddelandet här

2013-11-20

SERO tar initiativ till ett gemensamt utbud av solel
Läs pressmeddelandet här

2013-10-10
SERO vill ha nettodebitering
Läs pressmeddelandet här

2013-209-16
SERO tar initiativet till Östersjösamarbete -Towards a Sustainable Baltic Region
Läs pressmeddelandet här

2013-08-26
SERO är mycket kritiskt till planerna på slutförvar av kärnavfall i Forsmark
Läs pressmeddelandet här

2013-05-06

Tomas Kåberger tilldelas SERO:s Energi-och Miljöpris 2013

Läs pressmeddelandet här

2012-06-28

REPAP fortsätter till 2015
Läs pressmeddelandet här

 2012-05-11

Göran Bryntse invald i EREF:s styrelse

Läs pressmeddelandet här

 2012-04-21
Görn Bryntse vald till ny ordförande i SERO
Läs pressmeddelandet här

 2011-04-13
Professor Thomas B Johansson tilldelas SERO:s Energi- och Miljöpris.
Läs pressmeddelandet här

2010-08-09

SERO LÄMNAR EN ALTERNATIV HANDLINGSPLAN FÖR FÖRNYBAR ENERGI TILL EU
Läs pressmeddelandet här

 

2010-06-23

SERO UTREDER ELCERTIFIKATSYSTEMET
Läs pressmeddelandet här

 

2010-05-04

SERO OCH SVENSK VATTENKRAFTFÖRENING 30 ÅR
Läs pressmeddelandet här

 

2010-05-03

SERO:s ENERGI- OCH MILJÖPRIS 2010 GÅR TILL ANDERS WIJKMAN
Läs pressmeddelandet här

 

2009-05-15

ÄR ANVÄNDNINGEN AV FOSSIL ENERGI EN TIDSFRÅGA?
Frågor kring energiutnyttjande, miljöpåverkan, jordbrukets energiförsörjning samt användning av energiresurser behandlades på ett seminarium arrangerades av SERO (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation) på Ångströmslaboratoriet den 15 maj. Läs
här