KURS I SMÅSKALIG VATTENKRAFT

 SVAF har i över 15 år arrangerat en grundkurs i småskalig vattenkraft. Den har varit mycket populär och efter en tids uppehåll var det dags igen för en ny kurs, vilken hölls i Katrineholm den 15-16 september och samlade 19 deltagare. Denna kurs täcker alla områden inom småskalig vattenkraft, men går inte på djupet i något speciellt område utan är tänkt som en grundkurs för dem som inte har så mycket erfarenhet av småskalig vattenkraft.
Lagom till kursen hade SVAF:s nya handbok om småskalig vattenkraft blivit tryckt. Kursen gav mycket utrymme till frågor och diskussion, något som uppskattades av deltagarna liksom att deltagarna övernattade på kurshotellet, vilket gav möjlighet till utbyte av erfarenheter.
Kursprogrammet kan hämtas genom att klicka på länken här.

Det var flera som var förhindrade att kunna delta i kursen och önskade att det skulle hållas en ny kurs. Om tillräckligt intresse kommer vi till våren att arrangera en ny grundkurs
Därför tar vi emot intresseanmälningar på  info@svenskvattenkraft.se

Christer Söderberg
kursledare

 
  
       Två intensiva kursdagar avslutades med ett studiebesök vid Åkfors Kraftstation. Gustaf Dieden visade runt och berättade
       om renoveringen av kraftverket.