Forskningsrapporter

 

Ålens nedströmspassage av vattenkraftverk
Olle Callas och Daniel Bergdahl, Karlstads Universitet