Småskalig vattenkraft


I Sverige finns cirka 2 000 småskaliga vattenkraftverk i drift (max 10 MW), som producerar ca 4,3 TWh/år klimatneutral el. Det motsvarar elförbrukningen för 860 000 hushåll (ca 5 000 kWh/år). Lika många kraftverk är i dag nedlagda men skulle kunna återstartas. De flesta småskaliga vattenkraftverken är så kallade strömkraftverk.

Läs mer om vattenkraft på Svensk Vattenkraftförenings webbplats


 Följ Svensk Vattenkraftförening på

    och