Kraftverksbesök

En anledning till vår Islandsresa var att studera utvinningen av energi från jordens inre, geotermisk energi

Island har uppkommit i sprickan mellan två kontinentalsocklar som en följd av vulkanutbrott under de senaste 14-16 miljoner åren och ligger precis där de två socklarna möts. Vulkanerna där är fortfarande aktiva och på Island är den fasta jordskorpan på vissa ställen bara några kilometer tjock och den underliggande magmahärden värmer upp lavan ovanför och samtidigt grundvattnet. På många ställen ligger vattnet vid jordens yta och bildar heta källor. På Island finns 800 heta källor med en vattentemperatur på i genomsnitt 70 °C.
Det finns gott om hett vatten och det har islänningarna lärt sig utnyttja. Uppvärmning av hus sker till 85 % med varmt vatten från underjorden. Dessutom värms växthus och friluftsbad med hett vatten. I de kraftverk vi besökte användes också energin från hetvattnet till att producera el. 
Svartsengi
Det första kraftverket vi besökte var Svartsengi, beläget några mil utanför Reykjavik och granne med Blå lagunen.
Kraftverket startade 1976 och var den första anläggningen på Island som kombinerade elproduktion med att förse hushållen i Reykjavik med fjärrvärme och varmvatten.Till och med stadens trottoarer värms vintertid med vatten från kraftverket. 
Vattnet, som är en blandning av salt- och sötvatten, tas från ett djup på ungefär 2 km. På detta djup blir dess temperatur upp mot 240 °C, eftersom vattnet är under ett högt tryck i underjorden kokar det inte, men när det pumpas upp till ytan vid vanligt atmosfäriskt tryck så förångas det direkt med hög energi som används för att driva turbiner som genererar elektricitet. Sedan vattnet gått igenom turbinerna, passerar det en värmeväxlare för att framställa varmvatten till det kommunala vattensystemet. Slutligen åker vattnet ner i lagunen till glädje för alla spa-gäster.Anläggningen består av tre separata ångturbinsystem och har en effekt på 76 MW el och 150 MW värme.
Krafla
Det andra kraftverket som besöktes var Krafla,beläget uppe i den nordöstra delen av ön i närheten av vulkanen Krafla av vilken det också fått sitt namn. Kraftverket var det första i sitt slag på Island och har nu varit i drift i drygt 31 år.Kraftverkets totala effekt är 60 MW

   Interiör, geotermiskt kraftverk, Svartsengi Island  Svartsengi, geotermiskt kraftverk
Bilder från det geotermiska kraftverket Svartsengil