SERO-föreningar informerar Värmlandspolitiker

Efter det att EU för ett år sedan gav ut sitt direktiv om förnybar energi och om klimatpåverkan har energidebatten blossat upp och förstärkts inför valrörelsen.

För att öka kunskapen om energifrågorna inbjöd SERO med Värmlandsföreningar knutna till SERO den 16 augusti 2010 till ett energiseminarium i Alster utanför Karlstad.

Konferensen var i första hand riktad till politiker.

Fyra riksdagsledamöter från Värmland deltog liksom åtta lokala politiker. Därutöver deltog Värmlandsavdelningar från LRF, Hela Sverige Ska Leva, Glava Energy Center och Energikontor Värmland. Sammanlagt samlade seminariet över 40 deltagare.

Informationen om vår energisituation väckte stort intresse och diskussionerna blev så livliga att det var med nöd och näppe studiebesöket på Alsters vattenkraftverk hann genomföras.

Programmet hittar du här och presentationerna från seminariet finns på länkarna nedan.

ELFIR -Trafikutskottet

Energikontoret

EU DIREKTIV 2020

Potential för förnybart, E Hallström
REPAP, G Bryntse

SERO, C Söderberg

Skatt på vattenkraft, C Söderberg

Växthusgaser, C Söderberg

Ålprojektet Alster

Solenergi

Svartåhyttan, kraftverket som inte fick byggas, Olof von Kogerer
Solenergi 2

 


 

Klipp ur Värmlands Folkblad Blogg 16/9
Värmlands Folkblad Blogg

Klipp ur nvt.se 

Göran Bryntse, Christer Söderberg och Peter Danielsson, SERO

Krav från energiproducenter
Vi måste få stabilare spelregler

Det är inte rimligt att byggandet av ett småskaligt vattenkraftverk måste följa samma regelsystem som vid byggandet av ett kärnkraftverk eller ett storskaligt vattenkraftverk. Det sade Christer Söderberg, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, Sero, vid måndagens energikonferens i Karlstad.
– Det är hög tid att politikerna ser till att ändra på detta.
På bilden: Göran Bryntse, Christer Söderberg                                                                                 
och Peter Danielsson, SERO                                                                                             Läs hela artikeln här

Ur Nya Värmlandstidningen

100 procent förnybar energi?

Igår var jag på en spännande dag i Alster utanför Karlstad. Dagen handlade om hur vi kan ersätta den fossila ändliga energin från olja, kärnkraft, kol och naturgas med förnybar energi från vatten, sol, vind och bioenergi.

Huvudarrangörer var Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO, och de hade bjudit in riksdags- och landstingskandidater från alla partier.

Och det var en hoppfull dag. Eftersom vi i Miljöpartiet är optimistiska inför Sveriges möjligheter att ställa om vår energianvändning så får vi ofta försvara oss mot de som inte är lika optimistiska. Här hamnade även vi i bakvattnet…

Göran Bryntse pratade om EU:s energi- och klimatdirektiv och det svenska åtagandet i EU att ställa om till minst 49 procent förnybart år 2020.Han menade att vi kan nå mycket längre, till nästan 100 procent förnybart genom att effektivisera och bygga ut bland annat vindkraften. Med 1000 nya vindkraftverk skulle vi t ex kunna producera el så att vi kan köra alla våra bilar på el istället för bensin och diesel menar SERO.

Småskalig vattenkraft var något som också presenterades och diskuterades. Hur kan vi kombinera den småskaliga vattenkraften med nödvändiga hänsyn till natur och djurlivet? Magnus och Löfqvist från länsstyrelsen berättade för oss hur kraftverken försvårar för ålarna att ta sig till Saragassohavet och fortplanta sig och vilka åtgärder man kan göra för att hjälpa dem och andra fiskar att kunna ta sig fram.

Kraftverket i Alster är ett exempel där man jobbat med detta. Vi avslutade dagen med ett studiebesök där.