På Island med SERO

 

Så blir en tjugo år gammal dröm uppfylld när jag en lördagseftermiddag i mitten av september landar på Keflaviks flygplats tillsammans med ett femtiotal andra SERO-medlemmar. Äntligen är jag på Island, denna gudomligt vackra och ur energisynpunkt högintressanta ö mitt i Atlanten.
 
Drygt 70 % av landets energibehov täcks av energi från förnybara källor, vattenkraft och geotermisk energi från jordens inre. De intressanta geotermiska områdena ligger där kontinentalplattorna möts, ett sådant stråk ligger öster om vulkanen Hekla och ett annat sydost om Reykjvik. Drygt 85 % av alla hus och till och med trottoarena inne i Reyjkjavik värms upp med hett vatten från underjorden.
Nu är inte Island helt fossilfritt, man är ett av världens, per capita, biltätaste länder och huvudelen av bilarna och också den stora fiskeflottan drivs med bensin eller diesel. Man har exprimenterat en hel del med värgasdrivna fordon. bl.a körs en del stadsbussar i Reykjavik på värgas. Denna utveckling har dock stannat av de senaste åren och man väntar ivrigt på elbilens verkliga genombrott och i samarbete med Isländska starten testar Mistsubishi en elbil som man säger är den första elbilen som är en "riktig" bil.  Elektricitet är något som man har gott om eftersom man i dagsläget bara utnyttjar mellan 20 och 25 % av den potential som finns för vattenkraft och geotermisk energiutvinning. Den goda tillgången på el gör att man försöka locka elintensiv industri, t.ex aluminiumframställning till landet.

Island har omkring 320 000 invånare varav 60 % bor i och omkring Reikjavik. All bebyggelse är koncentrerad till delar av kusten. Öns inre högland "obygden" är kargt och obebott. Av marken är bara 1 % odlat, 20 % är betesmark, 11 % täcks av lava och 12% av glaciärer.
Just som kargt kan man beskriva det egendomliga, vackra landskap vi passerar på vår väg från flygplats till hotell. Vi åker genom lavafält av olika åldrar, de äldre täckta av grön mossa och en del lägre växtlighet som för tillfället sprakar i  höstfärger,  de yngre fälten är naket svarta.                                                  

Lavafält utanför Reykjavik
 
Mingel, varma bad och trevligt umgänge. Läs mer
Kraftverksbesök. Läs mer

SERO besöker Orkustofnun - Islands Energimyndighet. Läs mer

Fakta om  Island