Rapport från en balkong

Värmlands Energi & Vindkraftförening är en förening där olika människor med en vilja att driva vår mänskliga verksamhet på det här klotet åt rätt håll samlats.

En förening bland många i SERO, där det finns utrymme för tron att man faktiskt kan förändra världen och att det man gör har betydelse.

Utsikt över vindpark Vänern
Utsikt från en balkong vid Vänern
Foto:Leif Löfgren

  Att jag själv hamnat på en balkong beror på att vårt stora
  projekt sedan 1999, Vindpark Vänern, behöver en bra  
  utsiktsplats så att vi med egna ögon kan se hur ful-el
  ersätts med förnybar – el ovanför Vänerns vågor. Då får
  man offra sig lite, blir det en bra lägenhet ledig med utsikt 
  över Gässlingegrunden så är det bara att slå till. Min hustru,
  som med sitt danska påbrå och släkt, hela tiden drivit in 
  det förnybara tänkandet i mitt huvud har varit en viktig del i
  detta.Nu sitter vi här och betraktar 10 vindkraftverk som
  den 17 dec 2009 bidrar med 26 MW av de 400 -500 MW
  som  svensk vindkraft bidrar med den dagen då 4
  kärnkraftreaktorer står stilla.Det gör en stolt. Visst betyder
  det nåt att vi jobbat i vår lilla förening i tio år för att visa 
  att det går att göra nåt, inte bara prata.

Nyttan av Vindpark Vänern är också påtaglig, dels för alla medlemmar som finns i den kooperativa föreningen men också för de kommuner och kommunala bolag som under den borgerliga regeringens ok kämpar för att upprätthålla mänsklig värdighet i sin verksamhet. Vindkraften är en revolutionär kraftkälla som tillsammans med annan förnybar energi kommer att svepa bort mycket skräp från vår jord. 

I mitt jobb som energijägare på Karlstads Bostads AB så handlar det mesta om att få byggnader att vara så lite miljöbelastande som möjligt. Ju mindre mängd kilowattimmar energi som behöver användas till värme och el, ju bättre. 

Med stolthet kan vi se på Nya Seglet i Karlstad, en byggnad som vi besökte i samband med SERO:s årsmöte 2008. Ett lågenergihus som bidrar till en bättre värld och som är tillkommet i en byggprocess där vi tagit tillvara byggjobbarnas förmåga att göra sitt bästa och möjligheten att lämna efter sig något riktigt bra. Karlstads Bostads AB bygger vidare på det arvet och inget nybygge som sker i framtiden kommer att vara något annat än lågenergihus.

Värmlands Energi & Vindkraftförening kommer under våren att försöka bli en stor förening där många människors tanke att det har betydelse vad vi gör kan få utrymme. Lägg undan några kronor så att du har, snart brakar det loss!

SERO borde vara en stor organisation brukar en vis kvinna på vårt kansli säga.

Vi tror på det godas förmåga att övervinna de utmaningar vi står inför.
 

Utanför min balkong så bidrar vinden till det godas seger  

Anders B

Flera gästskribenter hittar du här