VI ANVÄNDER FÖR MYCKET ENERGI!

Världen befinner sig i en energikris, det är inte första gången. Senast det hände var på 1970-talet, då de oljeproducerande länderna ansåg att övriga länder beskattade oljan för hör hårt och således tog för stor andel av värdet av oljan, och då strypte man leveranserna för att höja råoljepriset. Det lyckades, råoljepriset mer än fördubblades.
Dagens energikris är mer komplicerad, den beror på politiskt maktspel, miljöproblem, starkt växande ekonomier i Asien och inte minst, kampen mot klimatförändringarna. Det är nu också mer tydligt att de ändliga och klimatpåverkande energikällorna börjar få årtal när de kommer att sina, förutsatt oförändrad användning. Alla dessa faktorer har starkt påverkat i första hand oljepriset, som på några år gått från 40 till 140 dollar per fat och kolpriset som gått från 50 till 200 dollar per fat. Att inte slutpriset på bensin och andra fossila bränsleprodukter stigit i motsvarande grad beror på att dollarn under denna period fallit med nära 40 procent.
I Norden har vi gott om förnybara energikällor, främst vattenkraft och bioenergi, och sedan 1950-talet har de blivit ordentligt utnyttjade till ett lågt pris. Vi har inte behövt spara.
I resten av Europa har det varit annorlunda, där släcker man ljuset när man lämnar ett rum, något vi även gjorde i Sverige när förra seklet var ungt.
Men nu får vi vänja och vid andra rutiner och kostnader för vår energianvändning. Det har varit olika omgångar av energisparkampanjer genom åren men de har inte riktigt tagits på allvar, men när de nu kombineras med en prislapp ger det större effekt. Privatpersoner och företag vill ha kontroll över sina energikostnader och inte vara beroende av politiskt maktspel, ökande energioligopol och ökande skatter. Detta har satt igång en ny kreativitet, det byggs andelsägda vindkraftverk, solfångare syns på alltfler hustak, många av de 2 000 nedlagds små vattenkraftverken återinträder i tjänst varje år, vi byter direktverkande elvärme mot värmepumpar och det börjar komma fram alltfler passivhus, de som huvudsakligen uppvärms av husets apparater och invånare. Det är en intressant utveckling, människor känner att de alltmer måste ansvara för sin energianvändning och stå för kostnaderna.
Fastighetsbolaget Poseidon i Göteborg införde för några år sedan individuell energimätning och betalning för all energianvändning i lägenheter i flerbostadshus, el, värme och tappvarmvatten. Energianvändningen sjönk med 25 procent.
Den nya utvecklingen för med sig en medvetenhet för energisituationen, ett större ansvarstagande och inte minst, en känsla av att man själv kan bidra till en positiv samhällsutveckling, och detta är mycket viktigt. Ett samhälle fungerar bäst med medvetna och engagerade medborgare.
Många människor med entreprenörsegenskap vaknar till liv inom detta nya och spännande område. De visar vägen att det faktiskt går att med ny teknik och medveten energianvändning sänka sina energikostnader, bryta trenden av ökad energianvändning och samtidigt öka nyttjandet av småskaliga förnybara energikällor. Många bäckar små...
I en kampanj mot växthuseffekten gick Naturvårdsverket för ett par år sedan ut med budskapet att "varje enskild åtgärd har betydelse", dvs att varje människa kan genom att vidta små åtgärder skapa en sammanlagd positiv effekt på den globala uppvärmningen.
För en tid sedan fick man genom media veta att Naturvårdsverkets personal hade ökat användningen av flyg vid sina tjänsteresor.
Man ska leva som man lär, även om är anställd på en myndighet!

Christer Söderberg
Ordförande SERO