Bilden av förnybar energi - Nordqvarn Kraftstation

  Vi gratulerar familjen Ahlgren till förstapriset i vår fototävling för sin fina bildserie med det egna kraftverket som motiv. 

Nordqvarn ligger i Fivlered så långt söderut man kan komma i Falköpingskommun Västra Götaland. Platsen är belägen i början av Ätrans vattensystem Kvarnen uppfördes på 1600 talet och el har producerats sedan elektrifieringens begynnelse. Utöver malning och elproduktion så har sågrörelsen varit en viktig del i gårdens utkomst Sågen uppfördes under första delen av 1800 talet och var i drift fram till slutetav 1970 talet då lönsamheten för små sågverk gjorde att många lades ned, då även sågrörelsen i Nordqvarn . Intressant är att läsa gamla beställningar och ordrar på sågad fura som lämnade urskogen och sågen i Fivlered för att via Göteborgs hamn skeppas till exotiska platser som Gran Canaria eller Cape Town (Kapstaden) South Africa.
Elproduktionen betjänas genom 3 st. francisturbiner växlade till asynkron- motorer där sågturbinen genomgick en ansiktslyftning (totalrenovering) för ett par år sedan . Även generator fick ny lindning och lager då. Nu har vi även automatisk nivåreglering av dammen samt automatisk återstart vid nätbortfall, vilket gör det mer lättskött . Det är även skönt att slippa oljehydralik till turbinregleringen, där finns 12/24v motorer som sköter pådrag och stängning av turbinerna samt vattensmorda trälager runt turbinaxlarna
Barnen Ludwig och Ida (11 resp. 9 år) är 5:e generationen i Nordqvarna och tycker som oss att småskalig förnyelsebar elproduktion producerad med vattnets kraft är härligt .
Fakta Nordqvarn
Vattendrag: Ätran. Vattenföring: ca 2 m3/s. Fallhöjd: 3 m. Effekt: 57kw. . Årsproduktion: Ca 150 000kwh
Siv och Kenneth Ahlgren

Övriga pristagare, utan inbördes ordning

Från vänster::

Lars Erik Lönnberg r.har i sin vackra bild från Stora Ensjöloken, Gävleborgs län,lyckats fånga de flesta förnybara energislag.Sol, vind, vatten och vågor

Adam Carlsson, Ryd,  visar en övergiven kraftstation som förhoppningsvis nån gång ska kunna producera ström igen
Lennart Ekman har fotograferat en vindkraftspark på Gotland..... här kommer ytterligare fina "energibilder"       Från vänster: Lars Erik Lönnberg: "Visst kan vindkraft vara vackert" . Bilden visar en vävnad gjord av Christina Kluge i Hudiksvall.Konstnärens telefon: 0650-16222Jeanethe Karlsson Ekestam har fotograferat sitt hus,som är ett trähus och förnybart på sitt egna finurliga sätt, och vilket drivs av vindkraft (både uppvärmning och hushållsström) via andelar i Vindpark Vänern - det kan ju nästan inte bli mer förnybart i ett modernt villasamhälle!Adam Carlsson bidrar med ännu en bild på potential vattenkraft............också bilder av förnybart  Herman Siklund bidrar med två underbara bilder där motivet är groende solrosor och i förlängningen fotosyntesen.