Trettioårsjubileum, Energiseminarium och Årsmöte

Det är i år 30 år sedan SERO - Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation grundades och föreningens arbete för att främja utvecklingen av förnybar energi, och föreningens vision om ett hållbart samhälle utan fossilberoende är idag mera aktuell och viktig än någonsin tidigare. Om vi skall kunna hejda de hotande klimatförändringarna måste vi göra någoning nu, omställningen till förnybara energikällor liksom arbetet för ett effektivare sätt att använda energin måste skyndas på.  Våra trettio år firades under två dagar i Arbetets Museum i Norrköping tillsammans med också trettioåriga Svensk Vattenkraftförening och den några år yngre Svensk Vindkraftförening som valt att förlägga sin föreningsstämma i anknytning till jubileet.  Omkring 160 personer kom för att lyssna och lära , men också för att umgås och ha trevligt.

 

Energiseminariet 7 maj

Efter att Stefan Arrerlid, Norrköpings Kommun, tillsammans med Dörte Fouguet, EREF, hälsat deltagarna välkomna och SERO delat ut 2010 års Solros som tilldelades Anders Wijkman (mer om detta här) följde en intensiv dag med intressanta och tankeväckande föredrag .Även om tillbakablickar och gamla minnen hör till vid ett trettioårsjubileum har vi i vårt energiseminarium lagt fokus på framtida möjligheter och visioner.

Ett urval av presentationerna kan du ta del av nedan:

Dörte Fouguet, EREF bryssel  Dörte Fouguet, EREF Bryssel
 "Reneable Energy - the view of independent producers"
Paul Westin, Energimyndigheten

 Paul Westin, Energimyndigheten
 "Förnybartdirektivet och Handlingsplan för förnybar energi"

 

Eva Centeno   Eva Centeno, Näringsdepartementet
 "Sveriges handlingsplan för förnybar energi"
Gustav Ebenå  Gustav Ebenå, energimyndigheten
 "Elcertifikatsystemet i förändring"
Göran Bryntse  Göran Bryntse
 "REPAP 2020 - ett EU-projekt"
Tomas Söderlund  Tomas Söderlund
 "STREAM MAP - ett EU-projekt"
Magnus Torstensson  Magnus Thorstensson, Svensk Energi
 "Anmälningsområden i Sverige"
Stig Göthe - ordförande PowerCircle Stig Göthe, styrelseordförande PowerCircle
"Nya möjligheter med el i framtiden"
Malin Åman  Malin Åman, Solect Power AB
 "Solel - nu och om tio år"
Kjell Andersson, SVEbio Kjell Andersson, SVEBIO
"Bioenergin i Sverige"
Carl- Arne Pedersen

 Carl-Arne Pedersen, styrelseledamot SVIF/vd Varberg Energi AB

 "Klimatutveckling, EUs roll och Vindkraftens betydelse
  Elprisutvecklingen, Nord Pool och prisområden" 

 

 Seminariedagen avslutades med en paneldebatt med temat 
 "Den nuvarande och den framtida energipolitiken"

 Deltagare: Thomas Sandberg, KTH/SERO, Sven Kullander, KVA, Carl Wachtmeister, LRF, Kent Persson,  
 Riksdagen (v), Staffan Danielsson, Riksdagen (c), Eva Centeno, Näringsdepartementet samt som moderator Per Bolund, Riksdagen (mp).

Paneldebatt SEROs Energiseminarium

  Läs mer om paneldebatten här.


 

 Utställare

Andreas Trunk, IETV Anders Pålsson, Mobin Hydraulik AB 

  Ett tiotal företag hade valt att visa upp sina
  produkter och tjänster i samband med vårt 
  Energiseminarium.
  På bilderna:
  Andreas Trunk från IETV 
  Anders Pålsson, Mobin Hydraulik AB

 Vill du veta mer om något av de utställande företagen kan du klicka på
 namnet nedan.

    

APS Norway AS
Bixia AB  
Defensa Service AB 
Hobas Scandinavia AB           

IETV Elektronik AB     
Jakobssons Smide AB   

LEDGROSSISTEN 
Manex AB  
Mobin Hydraulik AB
PA - utveckling AB  
Power Circle  
Scandcap AB
             

  Bubblande dryck, hyllningstal, sång och musik.................

Annelie Edvardsson och lars Rosén

Ett hundratal medlemmar och speciellt inbjudna gäster hade samlats i restaurang Laxholmen för fredagskvällens jubileumsmiddag som gick i trettioårsfirandets tecken med hyllningar i form av tal och sång. Speciellt  uppmärksammades att fem ordföranden från Svensk Vattenkraftförening var på plats

 

Här hittar du några bilder från kvällens vimmel

 


   Vår nya fina klubba

SERO:S nya fina ordförandeklubba Efter att i trettio år klarat oss med vad som funnits till hands, en sko, en drickaflaska eller liknande , beslöt vi inför jubileet att skaffa en riktig klubba till föreningen.
Uppdraget gick till silversmeden och smyckeskonstnären Cecilia Koch Danielsson, Kristinehamn.
Resultatet blev denna fantastiskt vackra klubba i silver och bränd ek.