Kan Sverige överträffa EU-kvoten på 50 procent förnybar energi?

Text. Björn Forsberg
Foto Jörgen Ek

–Vi måste höja kravet på den förnybara energin till 70 procent år 2020. Jag ser dessutom den förnybara energin som en möjlig exportkälla i framtiden, säger Carl Wachtmeister.

Förutom Carl Wachtmeister bestod panelen av Sven Kullander professor på KTH och ordförande i Energikommittén på Kungliga Vetenskapsakademien, Staffan Danielsson riksdagsman från centern, Kent Persson riksdagsman från vänsterpartiet, Thomas Sandberg professor på KTH och Eva Centeno Lopez, ämnessakkunnig på Näringsdepartementet.

Debatten leddes av Per Bolund, riksdagsman för Miljöpartiet. Han frågade samtliga deltagare om Sverige kan överträffa kvoten i EU:s energidirektiv om 50 procent förnybar energi år 2010.

Det ansåg alla i panelen bland annat med argumenten att vi i praktiken nästan idag har nått upp till målet och att förändringen går snabbare än någon trott. Eva Centeno Lopez ville som tjänsteman inte uttrycka någon åsikt i frågan.

Panelen diskuterade därefter olika problem i energiomställningen. Thomas Sandberg sade att ett stort bekymmer är transportsektorn där det gäller att hitta metoder för att öka andelen förnybar energianvändning.

–Vi måste bygga ut nätkapaciteten,  säger Kent Persson.

Sven Kullander ansåg att all åkermark behövs till livsmedelsodling och att det därför var svårt att satsa på exempelvis energiskogar. Mot detta polemiserade Carl Wachtmeister och sa det finns mycket åkermark som ligger i träda och som åter kan tas i bruk.

I panelen uttrycktes inte någon motsättning mellan olika former av förnybar energi.

–All förnybar energi behövs, säger Staffan Danielsson.

 

Paneldebatt vid SERO:s energiseminarium Intresserade åhörare vid SERO:s Energiseminarium