Energikommissionens seminarier


Energikommissionen tillsattes i mars 2015 för att ta fram ett underlag för en bred energipolitisk överenskommelse med fokus på 2025 och framåt. Uppdraget är att se över det framtida behovet av energi utifrån aktuell och befintlig forskning. Kommissionen ska identifiera vilka utmaningar och möjligheter som finns för den framtida energi- försörjningen. Då elförsörjningen är en viktig fråga för Sveriges utveckling och konkurrenskraft har man ett särskilt fokus på el. Ett underlag till en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på 2025 och framåt, ska lämnas.

Under hösten 2015 hölls 6 seminarier, vars innehåll sammanfattas nedan. Mer information finns på Energikommissionens (http://www.energikommissionen.se/) hemsida.

Sven Bernesson och Gunnar Grusell från SERO har sammanfattat innehållet i dessa seminarier. Länkar till dessa sammanfattningar finns nedan. Svens rapport innehåller en sammanfattning av det viktigaste från alla seminarierna följt av textmaterial från Power point-presentationerna kompletterat med Svens anteckningar där så möjligt. Inga bilder finns för att dokumentet inte ska bli för stort. Länkar finns till samtliga seminarier på Energikommissionens hemsida samt till en del bakgrundsmaterial till vissa av föreläsningarna.

Gunnars rapporter innehåller bilder från presentationerna och anteckningar och är mer avsedda för fristående läsning. Gunnar har sammanfattat Energikommissionens seminarium om energimarknaderna – Hur säkerställer vi väl fungerande energimarknader?, 27 okt 2015 i en rapport och Energikommissionens Fördjupningsseminarium 1 – Styrmedel för framtidens energisystem, 27 nov 2015 i två rapporter.

Sven har även skrivit en artikel i SERO:s tidning Förnybar energi och energieffektivisering nr 1, 2016.

Svens sammanfattning finns att ladda mer HÄR

Gunnars sammanfattning av seminariet om energimarknaderna finns att ladda ner HÄR

Gunnars sammanfattning av seminariet om styrmedel finns att ladda ner del 1 HÄR och del 2 HÄR

Svens artikel i SERO:s tidning Förnybar energi och energieffektivisering finns HÄR

Under 2016 tillkom ytterligare 2 seminarier den 24 maj och den 28 september.
Sven har sammanfattat innehållet i de båda seminarierna.

Sammanfattningen av seminariet om el och värmemarknaderna den 24 maj finns att ladda ner HÄR
Sammanfattning av seminariet om energilager den 28 september finns att ladda ner HÄR


Under Energikommissionens arbete tillkom en del rapporter.
Sven har skrivit en sammanfattning med länkar till dessa.

Denna rapportsammanfattning finns att ladda ner HÄR

I SERO:s tidning Förnybar energi och energieffektivisering Nr 1 2017 finns några analyser av
Energikommissionens arbete av några SERO företrädare.
Deras analyser finns att ladda ner HÄR

I SERO:s tidning Förnybar Energi och energieffektivisering Nr 2 2017 har Christer Söderberg skrivit en analys av
Energikommissionens syn på vattenkraft. 
Denna finns att ladda ner HÄR


I SERO:s tidning Förnybar energi och energieffektivisering Nr 2 2017 har SERO:s ordförande Göran Bryntse skrivit en ledare där stora delar av Energikommissionens arbete analyseras. Denna finns att ladda ner HÄR

Observera att Energikommissionens hemsida planeras bara att vara öppen till mitten av 2017.
Stängs sidan kommer länkarna till Energikommissionen i Svens sammanfattningar att sluta fungera.

SERO:s remissvar på Energikommissionens betänkande finns HÄR
Remisser från alla andra på Energikommissionens betänkande finns HÄR

 


  Sven Bernesson
  sven.bernesson@sero.se

 Gunnar Grusell
 gunnar.grusell@sero.se