Temadag om förnybar energi 

Westerqvarn 2010-08-25 

För att öka kunskapen och informera om den förnybara energins villkor arrangerade SERO en temadag på Westerkvarn (utanför Västerås). Inbjudna var de västmanländska politikerna. Tre riksdagsledamöter och ett tiotal lokala politiker varav flera kandiderar till riksdagen i kommande val hade hörsammat inbjudan. Dagens seminarier behandlade allt från elcertifikat till vind- och vattenkraftens villkor. Andra ämnen som behandlades var biogas, syntetiska drivmedel och Terra Preta. Som avslutning visade Mats Lindberg, Mälarenergi,  den vackra gamla kraftstationen vid Västerkvarn.

 
             Roland Davidsson  
                Roland Davidsson, SERO, berättar om försök med syntetiska drivnedel

 

Dagens program hittar du här och presentationerna finns på länkarna nedan.

Småskalig vattenkraft
Christer Söderberg

Skatt på vattenkraft
Christer Söderberg

Elcertifikatsystemet
Olof Karlsson

Vindkraft
Olof Karlsson

EREF - European Renewable Energies Federation
Peter Danielsson

Handlingsplan 2020
Peter Danielsson

REPAP
Peter Danielsson
Syntetiska drivmedel
Roland Davidsson
Mälarenergi och vattenkraften
Mats Lindberg

 

Klipp ur VLT 2010-08-25

Mediaklipp VLT 2010-08-26