Länkar

 

 

Här har vi samlat länkar till sidor som vi tycker är bra och intressanta. Om någon länk är trasig, om sidan flyttat eller om Du tycker att någon intressant sida saknas så är vi tacksamma om Du tipsar oss på info@sero.se 

Myndigheter och statliga verk

Regeringen
Sveriges Riksdag
Energimyndigheten 
som bildades 1998, arbetar för att ställa om det svenska energisystemet till
ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt system genom att leda statens insatser på energiområdet.
Detta görs i samverkan med näringsliv, energiföretag, kommuner och forskarsamhälle.
Expertgruppen för miljöstudier
Tillväxtverket är Sveriges centrala näringspolitiska myndighet. Dess uppgift är att främja hållbar tillväxt i hela landet
.
Naturvårdsverket
Energimarknadsinspektionen

Svenska Kraftnät
SMHI
VINNOVA - verket för innovationssystem
SWENTEC - Sveriges miljöteknikråd

Vindlov.se -  härhittar du information om hur det går till att få tillstånd för att bygga vindkraftverk.  
                   Informationen är skriven av samtliga myndigheter som är involverade i tillstånds-
                   processen

Organisationer 

100%Förnybart
S
vensk Energi
Svensk Vindenergi
Svensk Solenergi
Andelsägd vindkraft

SVEBIO  - Svenska Bioenergiföreningen
Sweva  - Svenska Elfordonsföreningen
LRF - Lantbrukarnas Riksförbund
Gröna Bilister
Värme och kraftföreningen 
Förnybart.nu
Svenska Naturskyddsföreningen
Etik och Energi

Zero
Bellona
Miljöresurs Linné

Sveriges Centrum för Nollenergihus

Elhandel

Nordpool
Europex
 

Internationellt

Energy EU - EU: energiportal
ManagEnergy  - Nätverk bildat av Europeiska kommissionen, som bland annat arbetar för att öka användningen av förnybar energi i Europa.
Intelligent Energy Europe
EREF  - European Renewable Energies Federation
Solar Power Europe
Energy News & Links
International Energy Agency, IEA

International Renewable Energy Agency, IRENA

REEEP - Renewable energy & energy efficiency partnership

Renewable Energy World

Forskning och utbildning

Elforsk -Svenska elbolagens forsknings- och utvecklingsbolag
FORMAS - forskning för hållbar utveckling
Formas tidning för ett hållbart samhälle -
Miljöforskning
Campus Varberg

The Planet in 2050
Ångströmslaboratoriet

Mistra
CVI - Centrum för Vindbruk

KY-utbildningar Härnösand .Tvåårig utbildning inom solenergi
YH-utbildning Jokkmokk. Vattenkraftteknik, 4 terminer

Tidskrifter
Energivärlden - en tidning från Energimyndigheten
Miljöaktuellt
Energimagasinet
ERA
ETC - Miljö
Tidskriften Bioenergi
EFFEKT - Klimatmagasinet
Bloggar om energi
Här hittar du några bloggar som kan vara intressant att följa
Om Energi - hållbar, förnybar  Lars Andrén
Energiaktion - bloggen om klimatsmart energi och byggande
Lite av varje

Klimatsmart.se
Ecoprofile.se
Ställom - klimatsajten om energi och miljö
100 %  -  förnybar värme
Klimattipset.com