Vattenkraften i dag och i morgon

Nära 100 personer deltog på konferensen om vattenkraft på Kungliga Tekniska Högskolan 6 maj. Att vattenkraften har en framtid stod helt klart. Men en ökad dialog mellan intressenter efterfrågas.

Vattenkraften är viktig idag och kommer att vara viktig även i framtiden. Dels som förnybar elproduktion och dels som reglerkälla för elsystemet. Småskalig vattenkraft har potential att byggas ut på olika sätt. Bland annat genom återupptagen drift av tillfälligt stoppade vattenkraftverk med tillhörande dammar som det uppskattningsvis finns 2 000 stycken av i Sverige. Det var en av de saker som kom fram på konferensen Vattenkraften i dag och i morgon, ett samarrangemang mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Svensk Vattenkraftförening och EU-projektet Stream Map. Talare som Lena Ek, EU-parlamentariker och Håkan Larsson, Vattensamordnare tog i sina presentationer upp behovet av dialog mellan olika intressen när framtidens vattenkraft ska diskuteras.

Bland många nöjda deltagare märktes Lars Rosén, ordförande i Svensk Vattenkraftförening som organiserar småskalig vattenkraft upp till och med 10 MW.

– Jag är mycket nöjd med konferensen! Trots att de många deltagarna representerade helt olika intressen lyckades vi få till massor konstruktiva diskussioner. Det här känns nytt, fräscht och bådar gott inför framtiden. Nu går vi vidare med dialogen om framtidens småskaliga vattenkraft, sa Lars Rosén efter konferensen.


                                           Lena Ek, EU-parlamentariker och Svensk Vattenkraftförenings ordförande Lars Rosén


Arrangörer

Industriell Ekonomi och organisation är en institution på Kungliga Tekniska Högskolan (www.indek.kth.se).

Svensk Vattenkraftförenings huvudsyfte är att främja utvecklingen av småskalig vattenkraft (<10 MW) och verka för sunda förutsättningar för energiutvinning från småskalig vattenkraft med beaktande av dess miljömässiga bidrag till ekologiskt hållbar elproduktion, www.svenskvattenkraft.se .

Stream Map är ett EU projekt om vattenkraft finansierat av Intelligent Energy Europe som pågår 2009-2012 där resultaten redovisas fortlöpande www.streammap.esha.be.

Du hittar ett urval bilder från konferensen här