26-27 maj 2011

Ett seminarium kring småskaliga och effektiva energilösningar

Lokal småskalig energi, energieffektivisering som verktyg för hållbar samhällsutveckling samt jobbskapande energiomställning var dagarnas tema. För arrangemanget stod Leader Gränslandet i samarbete med Kumla kommun, Länsstyrelsen Örebro, Regionförbundet Örebro  och Hela Sverige Ska Leva.

SERO var på plats med en monter dit många intresserade deltagare vände sig för att få veta mer om föreningens verksamhet
och om de olika förnybara energislagen. Göran Bryntse från SERO:s Energieffektiviseringssektion talade om Egen El, solenergi och effektiva energilösningar. Robert Davidsson från Svensk Vattenkraftförening berättade om den många gånger alltför krångliga tillståndsprocessen för att få återstarta ett befintligt kraftverk och Lars Rosén, ordförande Svensk Vattenkraftförening, informerade om den småskaliga vattenkraftens villkor och om föreningens arbete.

 

                     SERO:s ordförande Christer Söderberg intervjuas av Kumlanytt.se.