Nordic Energy Forum


Hans Jørgen Koch (VD Nordic Energy Research, Nordiska ministerrådet, Förnybar energi): Föredrag Nordisk Energiforskning
Rapport  Perspektiv på nordisk energiteknik 2016
 

 

 Johan Lindblad (Nordiska rådet, S):
 Föredrag Presentation av hur Nordiska rådet jobbar med förnybar energi
 

 

Preben Maegaard (Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Dk):
Föredrag Gemenskapens makt för det gemensammas bästa:
Rapport Energikooperativ i Danmark, Tyskland och Sverige – en transaktionskostnadsstrategi:
Rapport Den socioekonomiska kraften hos kooperativ för produktion av förnybar energi i Tyskland
 

 

Dörte Fouquet (EREF-European Renewable Energies Federation, EU):
Föredrag EU:s nuvarande och kommande energipolitik


 

 Några bilder

 

 

 Nordic Energy Forum 2016. Alla deltagarna.

 

  
 Johan Lindblad (Nordiska rådet, S), Göran Bryntse (SERO) och Morten Victor Petersen (Brancheforeningen for husstandvindmøller, Dk). Ann-Kristine Johansson (SERO)
  
 Erki Ani (Eesti Taastuvenergia Koda, Est) och Dörte Fouquet, (EREF-European Renewable Energies Federation, EU). Henrik Lilja (Videncenter for energibesparelser i bygninger, Håndværksrådet, Dk) och Dirk Hendricks (EREF-European Renewable Energies Federation, EU).