SERO besöker Litauen

Sedan 1992 har Svensk Vattenförening, SVAF, och SERO arrangerat studieresor till flera europeiska länder för studera olika typer av energianläggningar, skaffa erfarenhet av energisituationen i andra länder samt bilda nätverk. Besöksobjekten har företrädesvis handlat om småskalig vattenkraft. Att det dessutom blir trevligt när likasinnade samlas och har gott om tid att umgås och diskutera energifrågor bidrar till att höja dessa resors värde. För två år sedan gick resan till Island, i år var det Litauen som stod på tur.

 Den 23 september steg 28 förväntansfylla resenärer ombord på Silja Lines färja M/S Silja Festival med destination Riga för att sex dagar senare återvända med samma färja. Från Riga fortsatte resan med buss genom Lettland mot vårt mål, Litauens huvudstad Vilnius. På vägen stannade vi till vid ett av Lettlands mest besökta turistmål, barockslottet Runsdale, som efter andra världskrigets hårdhänta behandling av ockupationsmakterna Tyskland och Sovjet, genomgått en fantastisk renovering. Vilnius visade sig vara en trevlig stad med en väl bevarad gammal stadsdel. Vilnius har genomgått en omfattande restaurering de senaste 20 åren. Helgen ägnades åt att besöka intressanta delar av staden


   

 

En hel dag ägnades åt besök av anläggningar, tre vattenkraftverks samt ett kraftvärmeverk. Vattenkraftverken var äldre, moderniserade verk på 250 till 400 kW med privata ägare vilka lagt ned ett stort engagemang på sina anläggningar för att få en säker produktion. Ett verk hade en svensk turbin från Flygt, en tillverkning som numera är nedlagd. Den var ca 15 år och fungerade bra. Ett av kraftverken var särskilt intressant, det hade byggts av en man med hjälp av egentillverkade delar samt begagnade delar. Där var ett virrvarr av svänghjul, vajrar, fallvikter och hydraulkolvar, vilka förmodligen enbart behärskades av konstruktören/ägaren, en man i 80-årsåldern som var mycket stolt över sin skapelse. Kraftvärmeverket drevs med biogas från reningsverket i Kaunas, Litauens näst största stad. Det var välskött och funktionsdugligt med undantag av hissen till gasklockans topp, något som kan intygas av dem som satt fast i hissen under en dryg halvtimme. Biogasen tas från stadens avloppssystem och genom rötning får man gas, vilken dels användes för uppvärmning av stadens fjärrvärmesystem, dels för att generera el via två gasmotorer.

En dag ägnades åt besök på en solcellsfabrik samt möten med litauiska föreningar som arbetar för främjandet av förnybar energi. Vi träffade representanter för vattenkraftföreningen, solenergiföreningen, bioenergiföreningen och vindkraftföreningen. Det blev intressanta möten med mycket informationsutbyte som visade att problemen är ganska lika i de båda länder när det gäller att få förståelse för hur viktigt det är att utveckla de småskaliga, förnybara energiformerna, öka andelen förnybar energi, skapa sysselsättning och en tryggare energiförsörjning. Vi kunde delge varandra värdefulla erfarenheter hur man kan hantera denna för oss så viktiga fråga. Dessa studieresor är för våra föreningar mycket värdefulla. Det skapas en god och otvungen stämning bland likasinnade medlemmar. Bekantskaper utvecklas och nätverk uppstår till gagn för framtiden, man får en inblick hur andra länder arbetar med energifrågorna och genom studiebesöken kan man få uppslag hur man kan effektivisera sina anläggningar hemma. Inte nog med det, man har väldigt trevligt!

Christer Söderberg Ordförande i SERO Deltagare i 16 studieresor sedan 1992