Om SERO          2019-05-13
           
           
    About SERO  
    Bankgironummer  
    Bli medlem Ansökan om medlemskap
    Debattartiklar  
    Energifakta SERO arbetar för att sprida energifakta, bland annat genom seminarier.
    Hedersmedlemmar  
    SERO:s klubba  
    Logotyper  
    Nytt avtal om elförsäljning  
    Nya i styrelsen 2016  
    Om hemsidan Läs mer om hemsidan
    Ordföranden sedan Förteckning över föreningens alla ordföranden sedan
    Organisationsnummer Se vårt organisationsnummer
    Postadress Se adressen till vår postbox
    Pressbilder  
    SERO granskar  
    SEROS:s Energi- o miljöpris SERO:s Energi- och Miljöpris
    SERO och EU    
     - EREF  
     - EU projekt  
     - New Energy Forum New Energy Forum 2016
    Slutgiltig energianvändning SEROs plan för 100% förnybart
    Stadgar SERO:s stadgar, antagna 21 mars 2015
    Styrelse Styrelsen och övriga förtroendevalda
    Syfte Syftet med Svenska SERO
    Ursprungsgarantier  
    Vision SEROs program för 100 % förnybar energi i Sverige.
    Årsmöte 2015 ???
    Årsmöte 2016 Karlstad 22 - 23 april 2016 
    Årsmöte 2017 Ullared 10 - 11 maj 2017
    Årsmöte 2018 Ullared 22 - 23 maj 2018
    Årsmöte 2019 ETC-Solpark, Katrineholm, 5-6 maj