SERO:s årsmöte och vårmiddag i GeKås hotell i Ullared, 23 maj
 

2018 hade SERO ett gemensamt årsmöte med tillhörande seminarium tillsammans med SVIF (Svensk Vindkraftförening) på GeKås hotell i Ullared, den 23: maj

 

Bilder
text  & foto Jan Ternhag(c)

Klicka på bilderna för att få en förstoring
 
Styrelsemöte innan årsmötet
 
Studiebesök i Vessigebro
Jan-Åke Jacobson visar en tecknad bild på Vessige kvarnar 1920
 
Jan-Åke Jacobson  berättar om åltrappan
Inne i vattenkraftverket
En bild från dammen ner mot kraftverket
 
Middagen 22 maj
Kocken berättar om vad som kommer att dukas fram på borden
Göran Bryntse hälsar alla välkomna till middagen
 
Onsdag 23 maj, seminarium tillsammans med SVIF
  Talare
- Göran Bryntse presenterade Tomas Kåbergers 20 bilder under rubriken 'Överblick över den globala förnybara energin'.
-

Gert-Olof Holst, Power Cell, Powercells bränsleceller kan lösa klimatproblemet NU

-

Penilla Gunther, KD, ledamot av Energikommissionen, aktuell energipolitik.

-

Su-Ping Burman berättade om sin lampa för utomhusbruk

-

Peter Karlsson, ordf. Energirådgivarna, Energieffektivisering, när, var, hur ?

- Hans-Olof Nilsson ,Nilsson Energy, Revolution i verkligheten
- Mia Bodin Partner & analyschef på Bodecker Partner,
- Wenche Gullaksen, försäljningschef, Rabbalshede Kraft pratar under rubriken 'Fortsatt värde på vår nordiska produktion'
Göran Bryntse visar Tomas Kåbergers bilder
Penilla Gunther, KD, ledamot i Riksdagen och Energikommissionen berättar om aktuell energipolitik
Su Ping Burman från Sero presenterar sin uppfinning, en mycket väldesignad utomhusarmatur som ger bättre ljus och spar energi, se Pingwise
Peter Karlsson, Energirådgivarna
Wenche Gullaksen, försäljningschef, Rabbalshede Kraft pratar under rubriken 'Fortsatt värde på vår nordiska produktion'
 
Utdelning av priser
Årets Vindkraftspristagare 2018 tilldelades Henrik Aleryd och Fredrik Dolff Power West
Sero:s ordförande Göran Bryntse, t h, delar ut Seros:s Miljöpris 2018 till Carl-Arne Pedersen, SVIF
 
Sero:s årsmöte 23 maj på GeKås hotell i Ullared
Sero:s årsmöte
Sero:s årsmöte
 
Sero:s styrelse 2018-2019
Delar av SERO:s styrelse efter årsmötet i Ullared 23 maj 2018
fr v
 Jan-Åke Jacobson, Peter Danielsson,  Charlotte Kullander Hedbom, Su Ping Burman, Göran Bryntse, Anders Björbole, Roland Davidsson, Sven Bernesson, se hela styrelsen
 
 

2018-05-25