2022-04-27

Presentationer vid SERO:s årsmöte i 8-9 april Säröhus Kungsbacka


  

 

 

 

Föredragshållare

Rubrik

Klicka

Filip Johansson, professor CTH

Klimatomställningen - möjligheter och utmaningar

     

Lennart Söder, professor KTH

Hur håller man balansen vid nära 100 % förnybar  energi

 

 

 

Eric Constantin / Bengt Carlsson

Riskhantera sin portföljhantering

     

Bengt-Erik Löfgren, ÅFAB

Bioenergi kärnkraftsvärme

 

Lyssna på föredraget!

Jan Åke Jacobsson, Svensk Vattenkraft

Vattenkraft

 
     

Göran Bryntse, ordf SERO

Kärnkraft slutförvar av kärnbränsle

 

 

 
  EU:s energipolitik
     

Carl-Arne Pederson, Svensk Vattenkraft

Vattenkraft

 

 

 

Su-Ping Chen Burman,
vd Pingwise

Energi- och resurseffektivisering

 

 

 

Kurt Högnelid, CaCharge, vd och grundare

Så laddar vi Sveriges elbilsflotta effektsnålt

 

 

 

Anders Björbole,
Coompanion Värmland

Energigemenskaper